Beberapa Doa Setelah Shalat yang Perlu Kamu Ketahui

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Inilah-3-Waktu-Terbaik-Untuk-Menjalankan-Sholat-Tahajud_hoiuoh[1]
Daftar Topik

Bagaimana doa yang dilakukan setelah Rasullullah sallallahu ‘alaihi wa sallam selesai mengerjakan shalat? Berikut ini merupkan pembahasan dan contoh doa dari Al Quran dan Hadits serta keterangan para ulama.

Setelah shalat kita sangat dianjurkan untuk membaca doa, sebagaimana yang telah Rasulullah contohkan. Demikian pula para sahabat Rasul, tabiin hingga para ulama di zaman kita ini.

Keutamaan Doa

Doa adalah Perintah Allah

Doa merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta’ala. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berdoa dan menyatakan bahwa Ia akan mengabulkannya. Sedangkan bagi orang yang tidak mau berdoa, mereka termasuk orang yang sombong dan terancam masuk neraka. Allah SWT berfirman dalam QS. Al Mu.min yang artinya:

 “Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.” (QS. Al Mu’min: 60)

Allah Akan Mengabulkan Doa Hamba-Nya

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, yang artinya:

 “Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.” (QS. Al Baqarah: 186)

Doa Itu Ibadah

Doa adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Rasulullah bersabda yang artinya:

“Doa itu adalah ibadah.” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad)

Allah memuliakan doa

Doa adalah hal yang paling dimuliakan Allah melebihi apa pun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam yang artinya:

“Tidak ada sesuatu yang lebih dimuliakan Allah Ta’ala daripada doa.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Doa Dapat Mengubah Qadha’

Doa yang kita panjatkan pada Allah dapat mengubah ketentuan yang telah Allah buat, sebagaimana sabda Nabi yang artinya:

“Tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali doa dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik.” (HR. Tirmidzi)

Keutamaan Doa Setelah Sholat

Abu Umamah Al Bahili meriwayatkan, Seseorang bertanya kepada Rasul:

 “Ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah?” Beliau menjawab, “(Doa pada) akhir malam dan setelah sholat maktubah (sholat wajib)” (HR. Tirmidzi; hasan)

Hadits tersebut tercantum dalam Kitab Al Adzkar yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah pada bab dzikir-dzikir setelah shalat.

Berikut merupakan doa setelah shalat yang dilakukan oleh Rasul yang dapat kita temukan dalam hadits-hadits shahih:

Dalam buku Panduan Praktis Doa & Dzikir Sehari-hari yang ditulis oleh Abduh Zulfidar Akaha, menurut Al Quran dan Sunnah menjelaskan bahwa setelah salam Rasul selalu membaca doa dan dzikir berikut ini:

Beristighfar

Senantiasa beristighfar yang artinya:

Artinya: “Aku mohon ampun kepada Allah, Aku mohon ampun kepada Allah, Aku mohon ampun kepada Allah.”

Doa Keselamatan

Senantiasa membaca doa keselamatan yang artinya:

“Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemberi keselamatan dan keselamatan hanyalah dari-Mu, Mahaberkah Engkau, wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.”

Membaca Dzikir

“Laa ilaha illalloh wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir. Allohumma laa maani’a limaa a’thoyta wa laa mu’thiya limaa mana’ta wa laa yanfa’u dzal jaddi minkal jadd.”

Artinya: “Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagiNya. Kerajaan dan pujian hanyalah milik-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menolak apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tolak. Juga tidak bermanfaat orang kaya (tanpa amal), dari-Mu segala kekayaan.” (HR. Muslim)

Ayat kursi

“Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum laa ta’khudzuhuu sinatuuw walaa naum lahuu maa fiis samaawaati wamaa fil ardhi man dzaal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi-idznih ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum walaa yuhiithuuna bisyai-in min ‘ilmihii illaa bimaasyaa-a wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa wahuwal ’aliyyul azhiim.”

Artinya: “Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang meraka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Membaca Tasbih, Tahmid dan Takbir sebanyak 33x

Subhaanallah (33x)

Artinya: “Maha suci Allah.”

Alhamdulillah (33x)

Artinya: “Segala puji bagi Allah.”

Allahu akbar (33x)

Artinya: “Allah Maha Besar.”

Membaca Dzikir

Membaca dzikir yang berbunyi:

“Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai in qodiir.”

Artinya: “Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Kerajaan dan pujian hanyalah milik-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Doa Minta Dzikir, Syukur, Ihsan

 Allaahumma a’innii ‘alaa dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibaadatik

Artinya: “Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu.”

Demikianlah pembahasan mengenai doa setelah shalat yang perlu kamu ketahui dan biasanya dibacakan oleh Rasul setelah mengerjakan shalat. (elevenia)

Putri
Putri
SEO Content "Wherever life plants you, bloom with grace."
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

ARTIKEL LAINNYA

PEMESANAN:

Beras Organik RICE ME UP